عمیق توافق پاریس انتشار تحقیقات تغییرات آب و هوایی

عمیق: توافق پاریس انتشار تحقیقات تغییرات آب و هوایی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی را در منطقه22 می گیرد؟، ایران مال&quot، حکم قضایی آیا اجرا نشد؟ ، شهرداری ،جلوی تخلفات &quot

در حکم دادسرای ناحیه 37 که به کلانتری 181 پایتخت کشور عزیزمان ایران ابلاغ گردیده، دستور داده شده است که ضمن جلوگیری از تخلفات ساختمانی،مراتب را به کمیسون ماده 1

را در منطقه22 می گیرد؟، ایران مال&quot، حکم قضایی آیا اجرا نشد؟ ، شهرداری ،جلوی تخلفات &quot

شهرداری ،جلوی تخلفات "ایران مال" را در منطقه22 می گیرد؟/ حکم قضایی آیا اجرا نشد؟

عبارات مهم : ایران

در حکم دادسرای ناحیه 37 که به کلانتری 181 پایتخت کشور عزیزمان ایران ابلاغ گردیده، دستور داده شده است که ضمن جلوگیری از تخلفات ساختمانی،مراتب را به کمیسون ماده 100(ویژه تخلفات ساختمانی) ارجاع دهند. در عین حال کلانتری مزبور حکم را اجرا نکرده هست.

دادسرای ناحیه 37 پایتخت کشور عزیزمان ایران دوهفته پیش دستور جلوگیری از تخلفات ساختمانی مجتمع کشور عزیزمان ایران مال در منطقه 22 پایتخت کشور عزیزمان ایران را صادر کرد،با این حال عملیات ساختمانی همچنان ادامه دارد.

24آنلاین نوشت: به گزارش رسیده، در حکم دادسرای ناحیه 37 که به کلانتری 181 پایتخت کشور عزیزمان ایران ابلاغ گردیده، دستور داده شده است که ضمن جلوگیری از تخلفات ساختمانی،مراتب را به کمیسون ماده 100(ویژه تخلفات ساختمانی) ارجاع دهند. در عین حال کلانتری مزبور حکم را اجرا نکرده است.

را در منطقه22 می گیرد؟، ایران مال&quot، حکم قضایی آیا اجرا نشد؟ ، شهرداری ،جلوی تخلفات &quot

در این حال روز گذشته 4عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با حضور در مجتمع کشور عزیزمان ایران مال با علی انصاری مالک آن به مذاکره پرداختند. گفته می شود این جلسه با نشانه حل و فصل تخلفات کشور عزیزمان ایران مال صورت گرفته، حال آنکه پیگیری به چنین مواردی از وظایف ذاتی شورای شهر نیست و شهرداری باید مستقیما وارد عمل شود.

برخی گزارشها حکایت از بدهی حداقل 3500میلیاردتومانی کشور عزیزمان ایران مال بابت تخلفات ساخت و ساز دارد.

در حکم دادسرای ناحیه 37 که به کلانتری 181 پایتخت کشور عزیزمان ایران ابلاغ گردیده، دستور داده شده است که ضمن جلوگیری از تخلفات ساختمانی،مراتب را به کمیسون ماده 1

واژه های کلیدی: ایران | تخلفات | جلوگیری | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs